Catalog NumberProduct DescriptionCatheterFrench Size (F)Catheter Length (cm)Drainage HolesHCPCS Code
4991503
4992206Peritoneal15.5F72 cm50 Drainage Holes
4992207Peritoneal15.5F72 cm50 Drainage HolesC1729,C1894,C1769,A7048
4992208Peritoneal15.5F72 cm50 Drainage HolesC1729, C1894, C1769, A7048
4992209Peritoneal15.5F72 cm50 Drainage HolesC1729, C1894, C1769, A7048
4992301A7048
4992305
4992306
4992307
4992506Pleural15.5F72 cm50 Drainage Holes
4992507Pleural Drainage Complete Kit
4992508Pleural15.5F72 cm50 Drainage HolesC1729, C1894, C1769, A7048
4992509Pleural Drainage Starter Kit